Epub ´ Български хроники том 3 õ 554 pages Download ↠ Dogsalonbristol

Kindle å Български хроники том 3 Û Стефан Цанев

Оттук нататък читателю мой трябва да внимаваме – навлизаме в опасна зона Древната ни история е обвита в мъглата на митовете – може да ги доизмисляш може да ги доукрасяваш; възрожденците ни са обрамчени с ореоли – може да ги лъскаш възто Задължително четиво за всеки българин пък бил той патриот или не Стефан Цанев както и в предишните два тома събира статистики документи лични писма архиви и спомени в увлекателна история като същевременно разбулва истината объркана от множество разминаващи се учебници по история и хора които искат да манипулират съзнанието на маситеПък и дори само заради случката в която се разказва как и защо Стамболов набил цар Фердинанд си струва да се прочете

Ebook Български хроники том 3

Български хроники том 3овано защото ако древната ни и възрожденска история е била пренаписвана и нагаждана всеки път към интересите на властващата политическа сила – то какво да кажа за историята ни след Освобождението от турско робство? Октомври 2008 г Авторъ Книгата е прекрасна литературна творба но изключително непълна историческа такава Борбата за власт е наразделна част от историята убийства атентати преврати въстания Борбата за власт е част от историята От страна на автора борбата за власт е единствената счетена за достойна за описване част от историята Как точно тя се е отразявала на населението на държавата ни същото което се очаква да чете настоящата книга не се споменава пряко Някоя друга суха статистика поднесена като странична информация Какви закони се приемат какъв ефект е търсен и какъв е постигнат как и доколко държавата ни е намерила място на световната икономическа културна и научна сцена не се споменава Не се анализира защо липсата на демокрация се е отразявала веднъж положително вежнъж отрицателно веднъж катастрофално на реалното качество на живот на хората Не се споменава нищо и за бежанците от Егейска Македония и Беломорска Тракия чиито наследници са голяма част от евентулните читатели Изобщо настоящата история е история само на няколко души Как реално се установява нова държава не става ясно но не оставам с впечатление това да е счетено за нещо важно

recipe

Стефан Цанев Û Български хроники том 3 Ebook

Epub ´ Български хроники том 3 õ 554 pages Download ↠ Dogsalonbristol ↠ [Read] ➱ Български хроники том 3 By Стефан Цанев – Dogsalonbristol.co.uk Оттук нататък читателю мой трябваржено или да ги човъркаш дребнаво; оттук нататък няма митове няма ореоли личностите са почти живи ей ги на – само на крачка пред нас само век е минал Рискованото ми начинание – да напиша сам цялата история на България – стана съвсем риск Тук нещата стават по добре има доста факти които и аз не знаех особено в периода до началато на 20 векНо авторът някакси все повече забравя че пише исторически очерк и дава основно собственото си мнение а не случващите се събитияЗапочнах и 4 том ще напиша общо ревю като приключа